امیدواریم که به بهترین شکل ممکن برنامه های درسی خود را پیش برده باشید. لطفا گزارش درسی روزانه خود را در این بخش ارسال نمایید.

شماره مشاوره کنکور

لطفا تمام مطالعاتی که داشتید را به صورت خلاصه بنویسید. در صورت لزوم، توضیحات دیگر را نیز ذکر کنید

در صورت نیاز به آپلود یک فایل خاص آن را آپلود کنید

لطفا تاریخ ارسال گزارش را به فارسی یادداشت کنید

شما عزیزان با ارسال این گزارشات به صورت روزانه می توانید از روند پیشرفت تحصیلی خود به خوبی آگاه شوید.