در حال نمایش 2 نتیجه

بهزودی
شیمی یازدهم

دوره مشاوره کتابی شیمی یازدهم (بخش اول)

شیمی یازدهم
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره برای نیم سال اول کتاب علاوه بر مطالعه 600 تست میزنید.همچنین 6جلسه مشاوره و 12مرحله آزمون دارید.
3 روز
1,000,000 تومان
بهزودی
زیست شناسی 11

دوره مشاوره کتابی زیست شناسی یازدهم (بخش اول)

زیست یازدهم
بدون امتیاز 0 رای
دوره مشاوره کتابی زیست شناسی یازدهم (بخش اول)در طی 4 بعدازظهر برگزار می شود و شامل 12جلسه مشاوره و 16مرحله آزمون می باشد.در این دوره حداقل 800تست کار می شود.
4روز
1,000,000 تومان