• مشاور و برنامه ریز تحصیلی با 25 سال سابقه
  • مدیرمسئول انتشارات دست نویس از سال 1396تا اکنون
  • مدیر و موسس مرکز آموزشی موعود از سال1393تااکنون
  • سابقه 8سال مدیریت واحد مشاوره انتشارات بین المللی گاج از سال 1388تا1396
  • مولف دفتر برنامه ریزی هفته های من در انتشارات بین المللی گاج
  • مولف کمک آموزشی چک نویس (ویژه تست زنی)
  • سابقه 5 سال سردبیری مجله آموزشی و مشاوره ای نیمکت از سال 1391تا1396
  • سخنران همایش های مشاوره ای و انگیزشی
  • مشاور مدارس خاص و سمپاد